ആലപ്പുഴ ജില്ലാ യുവ സംഗമം

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ യുവസംഗമം
2014 ആഗസ്റ്റ് 8,9,10
സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് HS പറവൂര്‍

               
             ആലപ്പുഴ ജില്ലാ യുവസംഗമം, 2014 ആഗസ്റ്റ് 8,9,10 തീയതികളില്‍  പറവൂര്‍ സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് HS ല്‍ നടക്കുന്നു. ഒന്നാം ദിവസം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. ഓണ്‍ ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...