സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

യുറീക്ക – ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായ സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ് 2011 മെയ് 09, 10 തീയതികളില്‍ - തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളില്‍ - ആലപ്പുഴ, കുട്ടനാടുള്ള മങ്കൊമ്പ് നെല്ലുഗവേണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കും. നെല്‍കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തവണത്തെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനം.
| Readmore....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...