കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കേരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബാലശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസ് ധനമന്ത്രി ഡോ.തോമസ് ഐസക്ക് മങ്കൊമ്പ് നെല്ലുഗവേഷണകേന്ദ്രത്തില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.| Readmore....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...